GRÄVNING &

SCHAKTNING

Vi utför det mesta inom

Jonas Adamsson Entreprenad

Om oss

Jonas Adamsson Entreprenad är ett entreprenadföretag i Uddevalla med lång branscherfarenhet och bred kunskap.

Vi utför det mesta inom grävning och schaktning. Vi vänder oss till privatpersoner, företag, kommuner och vägsamfälligheter med flera.

Vi innehar eget jordsorteringsverk för att kunna leverera bra matjord för såväl gräsmatta som rabatter.

Välkända och certifierade

Vi finns i Uddevalla och åtar oss arbeten i hela Västra Götaland med omnejd.

Vi är certifierade enligt PEFC-standard.

Maskinförarna innehar Blått kort, samt utbildade i kurs Skyddsdikning/dikesrensning.

Genom våra många år i branschen är vi väl kända i Uddevalla med omnejd och vi har skaffat oss många nöjda kunder som återkommande anlitar oss.

Välkomna att kontakta oss för offert eller om Ni har några frågor!

Grävning, Schakt, Vägunderhåll, Transport & Försäljning

Vi ordnar det mesta inom markarbete t.ex.:

  • VA-arbeten
  • Husdräneringar
  • Schaktning för grunder (villor, industribyggnader m.m.)
  • Rivningar
  • Dikningsarbete
  • Plattläggning samt stenarbete
  • Kompletta trädgårdsanläggningar

Vi innehar egna maskiner som grävmaskiner, markvibratorer (stora samt små), laser (fall och planlaser med maskinmottagare), GPS-utrustning för maskin och utsättning, stenkapar och bilmaskiner m.m

Jonas Adamsson Entreprenad AB
Holma Gård 255
451 98 Uddevalla

Petra Kontor: 070-226 94 28
Jonas Mobil: 070-374 09 82

© 2022 Jonas Adamsson Entreprenad AB - Nyttodata AB