Grävning/Schakt

Vi ordnar det mesta inom markarbete t.ex.:

 • VA-arbeten
 • Husdräneringar
 • Schaktning för grunder (villor, industribyggnader m.m.)
 • Rivningar
 • Dikningsarbete
 • Plattläggning samt stenarbete
 • Kompletta trädgårdsanläggningar

Vi innehar egna maskiner som grävmaskiner, markvibratorer (stora samt små), laser (fall och planlaser med maskinmottagare), GPS-utrustning för maskin och utsättning, stenkapar och bilmaskiner m.m

Vägunderhåll

Vi åtar oss totalunderhåll av vägar som t.ex.:

 • Dikning
 • Grusning
 • Buskröjning
 • Vägsladdning
 • Vårsaltning
 • Levererar samt lägger vägtrummor & vägskyltar

Transport

Vi utför det mesta inom transport. Till vår lastväxlarbil har vi både släp, höga samt låga flak och maskinflak som gör det möjligt för oss att åta oss transport av maskiner, grus och rivningsmaterial. Vi levererar även bergkross, makadam, isgrus, matjord, barkmull m.m.

Vi innehar tillstånd för transport av farligt avfall.

På våren och sommaren utför vi även saltning (kalciumklorid) av grusvägar.

Försäljning

Vi säljer och levererar matjord, grus och bergkross. Från vårt rörlager har vi också försäljning av:

 • rör
 • avloppstankar
 • geotextil
 • vägtrummor
 • m.m.

till både privatpersoner och företag.
Hos oss hittar ni även Baga avloppsanläggningar samt olje- och fettavskiljare.

Hör av er för prisuppgifter samt om ni vill ha ett kostnadsförslag på både material och schaktarbete på plats.